HOME

Sprzedaz traktoru

Sprzedaz traktoru

Niedawno w mediach bywa głośna sprawa asesora komorniczego, który sprzedał traktor nienależący do dłużnika. Mimo, że osoby trzecie wyrażały swój sprzeciw i przedstawiały dokumenty świadczące, iż zajęty pojazd nie jest własnością dłużnika. Jeśli nawet pojazd był we „władaniu” dłużnika, asesor nie zachował należytej staranności w czasie czynności. Powinien dokładnie sprawdzić, czy traktor znajduje się w CEPIKu jako własność dłużnika. Asesor został zawieszony w czynnościach.

Poniósł zatem karę. Nie można jednak wrzucać wszystkich do jednego wora. W Polsce sumiennie pracuje kilkanaście tysięcy komorników i asesorów komorniczych. Wykonują oni sumiennie swoje obowiązki. Skupiają się oni nie tylko, aby działać zgodnie z obowiązującym prawem, ale także pochylają się nad nieszczęściem dłużników. Należy pamiętać, ze komornik to przede wszystkim człowiek, taki jak my, czy ma uczucia. Jak w każdym zawodzie, znajdują się czarne owce, które nie przestrzegają zasad etyki komorniczej, a zwykłej ludzkiej przyzwoitości.

– autor artykułu